Browsing Category

CHỌN TRƯỜNG

Kinh nghiệm dành cho phụ huynh trong việc giao tiếp hiệu quả với trường học của con. Các vấn đề liên quan đến đánh giá, lựa chọn trường học cho con.

Giáo dục song ngữ

Giáo dục song ngữ là quá trình dạy học sinh sử dụng hai ngôn ngữ. Các nhà giáo dục thường dạy học sinh bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, kết hợp với ngôn ngữ thứ hai, sử dụng các cấp độ khác nhau của ngôn ngữ bản địa và ngôn ngữ thứ hai tùy
Read More...

TẦM NHÌN SỨ MỆNH CỦA TRƯỜNG KHÔNG NÊN TỒN TẠI NHƯ NHỮNG TỪ NGỮ TRỐNG RỖNG

Tầm nhìn và tuyên bố sứ mệnh là vấn đề định hướng chiến lược cho một tổ chức - bao gồm cả các trường học - nó chỉ ra mục đích và những ưu tiên của nhà trường. Đối với các trường học, đó là tuyên ngôn về mục đích của giáo dục và phương pháp
Read More...
ӣ